Κοιτάμε Μπροστά – Επενδύουμε στο Μέλλον

02 Ιούλ 2018

Στοχεύοντας σταθερά στην κορυφή, η Koskinidis Packaging ολοκλήρωσε πρόσφατα την πλήρη αναμόρφωση των κεντρικών εγκαταστάσεων της εταιρείας στον Ταύρο.

Οι εργασίες, οι οποίες ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2017 και ολοκληρώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2018, περιλάμβαναν τη συνολική ανακαίνιση του εργοστασίου και πιο συγκεκριμένα των μονάδων παραγωγής, των γραφείων και των βοηθητικών χώρων εντός και εκτός του κεντρικού κτιρίου, ώστε το σύνολο των εγκαταστάσεων να εναρμονίζεται πλήρως με τις απαιτήσεις που προβλέπει το πρότυπο ISO 22000/2005.

Στο πλαίσιο αυτής της ανακαίνισης, διάφοροι χώροι ανασχεδιάστηκαν εξολοκλήρου ώστε να γίνουν πιο λειτουργικοί. Παράλληλα, οι εγκαταστάσεις υποβλήθηκαν σε μια σειρά ενεργειακών αναβαθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων νέων κουφωμάτων αλουμινίου και συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού που εγκαταστάθηκαν για να εξασφαλίσουν τα βέλτιστα επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας σε όλο το εργοστάσιο, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγικής λειτουργίας του εργοστασίου και τη σταθερή υψηλή ποιότητα των προϊόντων.

 

Η πρόσφατη αναβάθμιση των κεντρικών εγκαταστάσεων επιτρέπουν στην Koskinidis Packaging να βελτιώσει περαιτέρω τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες της, καθώς και την καθημερινότητα του πολυάριθμου προσωπικού της εταιρείας. Το έργο υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας στην καινοτομία και επιτρέπει στην Koskinidis Packaging να επενδύσει δυναμικά με μεγαλύτερη ευελιξία και τόλμη στο μέλλον.