Διασφαλίζοντας την Ποιότητα

07 Σεπ 2020

Η διοίκηση και το ανθρώπνο δυναμικό της Koskinidis Packaging αναγνωρίζουν ότι η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών είναι ένα συνεχές πόνημα. Έτσι αμφότεροι εκπαιδεύονται και καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εναρμονίζεται η εταιρεία με τις απαιτήσεις των προτύπων και την τρέχουσα σχετική νομοθεσία, είτε πρόκειται για τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό της εταιρείας, είτε για τη συνολική ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Για το λόγο αυτό η TÜV HELLAS, ένας από τους μεγαλύτερους και πλέον αξιόπιστους φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα, με διεθνή αναγνωρισιμότητα, έχει αναλάβει να διεξάγει σε τακτά χρονικά διαστήματα με τρόπο αντικειμενικό, αξιόπιστο και εχέμυθο την επιθεώρηση των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας της Koskinidis Packaging.

Ακόμα και στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε η διοίκηση της Koskinidis Packaging δεν εφησυχάζει και έτσι μέσα στον Μάιο του 2020 πραγματοποιήθηκε ανανέωση των πιστοποιήσεων κατά τα παρακάτω πρότυπα.

ISO9001:2015 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Κυτιοποιία – Λιθογραφία (Σχεδιασμός, Εκτύπωση, Κοπή, Λαμινάρισμα, Αποπεράτωση και Πώληση Χάρτινης Συσκευασίας, P.O.P Materials & Προωθητικών Συσκευασιών)

ISO14001:2015 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Κυτιοποιία – Λιθογραφία (Σχεδιασμός, Εκτύπωση, Κοπή, Λαμινάρισμα, Αποπεράτωση και Πώληση Χάρτινης Συσκευασίας, P.O.P Materials & Προωθητικών Συσκευασιών)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO22000:2005 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Παραγωγή Χάρτινων και Πλαστικοποιημένων Χάρτινων Συσκευασιών για Χρήση από τη Βιομηχανία Τροφίμων ως Πρώτη και Δεύτερη Συσκευασία.