Νέος μηχανολογικός εξοπλισμός

10 Δεκ 2016

Στην αρχή του 2017, θα έχουμε αναβαθμίσει περαιτέρω τον μηχανολογικό μας εξοπλισμό, ανανεώνοντας σημαντικό τμήμα των κοπτικών μας μηχανημάτων, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε και νέες δυνατότητες κοπής.