Δίνουμε ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στον σημαντικό για μας τομέα του Ποιοτικού Ελέγχου, ενισχύοντας το τμήμα μας με 2 νέα πρωτοποριακά μηχανήματα ελέγχου με τη βοήθεια των οποίων οποία θα διευρύνουμε τις δυνατότητές μας στο κομμάτι της πίκμανσης και της συγκόλλησης καρτών Blister.

To τέλος του 2015, με την ολοκλήρωση μιας επιτυχημένης χρονιάς εσωτερικών και εξωτερικών αλλαγών, θεωρήσαμε σημαντικό για την εταιρία να δημιουργήσουμε ένα εταιρικό δώρο προς τους πελάτες και τους προμηθευτές μας ως ελάχιστο δώρο για τη συνεχή τους στήριξη.